top of page

Gratulerer! 

Du har nettopp kjøpt et av de mest eksklusive, smaksrike og bærekraftige stykkene kjøtt som finnes. Vi har alltid vært opptatt av reineiernes og reinens egen historie. Vi vet hvem som har ansvaret for dyrene, vi vet hvor reinen ferdes og vi kan spore våre produkter fra vidde til bord.

Les mer om de ulike produktene og finn oppskrifter her

Rein kvalitet

Rein er i utgangspunktet ville dyr, og de er i liten grad vante med å omgås mennesker. Derfor behandles de ekstra skånsomt for å sikre god dyrevelferd. Alle våre erfarne reineiere behandler dyrene med kyndighet og respekt.

«Jeg er født og oppvokst med reindrift – jeg har det i blodet. Det er det alt har handlet om hele livet.» 

Piera Jarre Smuk

Reineier i D6 Várjjatnjárga

Våre rein finner sin egen mat – slik de alltid har gjort. Reineierne passer flokken og ser til at dyrene har tilgang til gode beiter.

 

Det reinen spiser, påvirker smaken på kjøttet. Reinens favoritter er sopp, reinlav, blader og urter, gress og gressrøtter.

 

Størrelsen på flokken er avgjørende for dyrenes livskvalitet. En god flokkstruktur betyr bedre beite. Det gir oss flere kalver og sunne dyr, med god vekt. Det er kun disse som blir til Finnmark Rein.

 

Reinens lange reise fra vidde til kyst

I Finnmark vandrer reinen hvert år opptil 600 kilometer langs de naturlige og urgamle flyttveiene mellom de ulike årstidsbeitene.

 

Om vinteren trives reinflokkene best på vidda, der de kan grave seg ned til mat under snøen. 

 

Om sommeren trekker reinen ned til kyststrøk for å finne næringsrike planter og viktige mineraler. 

 

Vår- og høstbeitet er normalt midtveis. Der har reineierne satt opp gjerder for skilling, merking og utvelgelse av dyr.

Les mer om distriktene som kjøttet til Finnmark Rein kommer fra her

bottom of page