top of page

Frode Utsi – Først i sporet

FOTO: KNUT ÅSERUD

Frode Utsi har alltid ledet an. Enten som en av verdens raskeste scootercross-førere på 80-tallet eller i dag som leder av reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga.

«De gamle spurte om vi skulle slutte med reindrift siden vi fikk færre rein. Da svarte vi:–Nei, det er nå vi skal begynne med reindrift.»

– Vi tenker likt i vårt distrikt og har et felles mål om å leve godt av reindrift. Da må næringen utvikles i takt med tiden. Vi må fornye oss, for vi kan ikke bare leve av kultur og tradisjoner, sier han.

Mindre flokker gir naturligvis færre slaktedyr til høsten, men til gjengjeld er de større og sunnere. Når kjøttet blir av høyere kvalitet, blir også fortjenesten bedre.

Det første hans generasjon gjorde da de begynte å overta reinflokkene på 90-tallet, var å redusere reintallet. For samiske reineiere har stolthet i stor grad vært knyttet til antall rein.

Frode Utsi er leder for reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárga. Distriktet brer seg ut på begge sider av Tana-elva, fra Polmak langs finskegrensen til Berlevåg ved Barentshavet. Her er vinterbeitet lunt med mye løs snø og næringsrikt jordsmonn på vidda. Sommerbeitet langs kysten gir reinen tilgang til salt og mineraler.

– Vi tar del i ny teknologi, som våre familier i og for seg har gjort i generasjoner. Det første min bestefar gjorde var å kjøpe en beltebil etter krigen for lettere å kunne transportere kjøtt til markedet. I dag bruker vi GPS, brikkemerking og idrettsanleggstepper i arbeidsgjerder for å hindre gjørme, grus og støv slik at både vi og dyrene får det bedre, sier han.

Teknologi gjør det lettere å kunne leve av reindrift. Men mye av hemmeligheten om reindrift er dypt forankret i samisk kultur, formidlet muntlig gjennom generasjoner.

– Det var som selveste julekvelden når vi som unge hørte på de gamle historiene reineierne fortalte på sommerbeitet. Jeg lærte mye om hvordan reinen vandrer og oppfører seg i de ulike fjellområdene i distriktet vårt. Dette er kunnskap jeg hele tiden får bruk for i dag, forteller Frode Utsi.

bottom of page