top of page

Distrikt 9
Čorgaš

Čorgaš/Nordkynhalvøya har Norges nordligste fastlandspunkt Kinnarodden. Halvøya er sommerbeite for reinen i reinbeitedistrikt 9. Det karrige og værharde landskapet i nord gir gode beitevilkår for rein. Om høsten trekker dyrene  inn i skogsområdene ved Tanafjorden der det er rikelig med sopp, smyle og næringsrike beiteplanter. Vinterbeitene ligger sør i Tanadalen, fra finskegrensa opp til vidda oppunder Gáissaene. I april flytter flokken tilbake til Čorgaš hvor de nye kalvene blir født.

«De moderne hjelpemidlene gjør ting litt enklere, men ingen av dem kan erstatte den nedarvede kunnskapen om dyrenes adferd og samspillet med naturen.»

Nils Arvid Guttorm
Reineier i D9 Čorgaš

Johan A. Anti

Lars Mathis Gaup

Maret Elle Varsi

Nils R. Porsanger

REINEIERE i D9

Ellinor Guttorm Utsi og Ailu N. Utsi

Nils Arvid Guttorm

Ann Karin Porsanger

Magne Ballovarra

Nils Mathis P. Anti

John Trygve Andersen

bottom of page