top of page

Distrikt 34
Ábborášša

Distriktet strekker seg fra Kautokeino til Kvænangen i Nord-Troms. Vinterbeitet er variert, med store skogs- og viddeområder i Báđášoavi og helt ned til finskegrensen. Kalving og høstbeitet er i Biedjovággi lengre vest, mens sommerbeitet er i Kvænangen, hvor reinen beiter på frodige gressområder.

«Det beste med å drive med reindrift er å være på fjellet. Du er selv din egen sjef – det er kun du og reinen som bestemmer.»

Mikkel Mathis Hætta (30)
Reineier i D34 Ábborášša

Nils Ante N. Gaup

Mikkel Mathis Mikkelsen Eira

Mikkel Mathis Hætta

REINEIERE i D34
«Lykken er å kjøre ut til flokken på våren for å se de nyfødte kalvene.»

Mikkel Mattis Mikkelsen Eira (30)
Reineier i D34 Ábborášša

Niga A. Gaup

Johan Morten A. Gaup

Mathis Thomas A. Sara

Henrik A. Sara

Nils Isak A. Sara

Ole Thomas Gaup

Marit Inga Hætta Sara

Anders A. Sara

Isak Mathis I. Triumf

bottom of page