top of page

Distrikt 42
Beahcegealli

Vinterstid beiter reinen i et variert terreng sørvest for Gálaniitu nær Kautokeino til finskegrensen. Sommerbeitet er øst for Reisadalen lengre nord, med frodige daler og luftige, kjølige fjell, som Beahcegealháldi på 1 326 meter. Reinflokken i distriktet beiter kun i innlandsstrøk, noe som gir kjøttet en særegen, mild smak.

«Vi tilpasser oss reinen. Vi har en flokkstørrelse som passer perfekt til vårt beiteareal. Vi vandrer etter flokken og ser til at reinen har de beste forholdene året rundt.»

Ellen Inga Kristine Mikkelsdatter Hætta 
Reineier i D42 Beahcegealli

Ellen Inga K.M. Hætta

Mikkel Gaino Nilut

REINEIERE i D42

Ole Mahtte Magga

Morten John Mikkel A. Utsi

Brita-Maja Nutti

Margrethe A. Utsi

Inger Marie Gaino Nilut

Mikkel Anders A. Gaup

John Anders J. Utsi

bottom of page