top of page

Distrikt 42
Beahcegealli

Vinterstid beiter reinen i et variert terreng sørvest for Gálaniitu nær Kautokeino til finskegrensen. Sommerbeitet er øst for Reisadalen lengre nord, med frodige daler og luftige, kjølige fjell, som Beahcegealháldi på 1 326 meter. Reinflokken i distriktet beiter kun i innlandsstrøk, noe som gir kjøttet en særegen, mild smak.

Mikkel Gaino Nilut

REINEIERE i D42

Ole Mahtte Magga

Morten John Mikkel A. Utsi

Brita-Maja Nutti

Margrethe A. Utsi

Inger Marie Gaino Nilut

Mikkel Anders A. Gaup

John Anders J. Utsi

bottom of page